Slovenský bowlingový zväz a Deaflympijský výbor Slovenska organizujú v termíne 14. septembra 2019 v bowlingovom centre Bowling Academy Žilina Majstrovstvá SR Nepočujúcich v bowlingu pre rok 2019. Majstrovstvá SR Nepočujúcich sa konajú v kategóriách mužov a žien. Kvalifikáciu 6 hier systémom Amerika odohrajú muži a ženy spoločne a po odohratí kvalifikácie budú nasledovať finálové KO súboje kde už odohrajú samostatne ženy a samostatne muži. Na najlepších hráčov čakajú cenné trofeje a samozrejme Titul Majstra a Majsterky SR v bowlingu Nepočujúcich 2019. Propozície súťaže sú uverejnené pod článkom. Mazací model pre Majstrovstvá SR Nepočujúcich v bowlingu 2019 sa bude losovať 3 dni pred konaním podujatia a bude zverejnený na stránke www.slovakbowling.sk  Hráči na podujatí neplatia štartovný poplatok, všetky náklady hradí Deaflympijský výbor Slovenska. Podmienkou účasti na podujatí je prihlásenie hráča na stránke SBwZ v sekcii „rezervačný systém“ a hlavnou podmienkou pre účastníka MSRN 2019 je predloženie AUDIOGRAMU na predpísanom medzinárodnom tlačive vydanom svetovou federáciou International Committee of Sports for the Deaf. Deaflympijský výbor Slovenska akceptuje iba toto tlačivo na ktorom bude spomenutý AUDIOGRAM vyplnený lekárom špecialistom.  Následne po zaslaní Audiogramu bude tento zaslaný na svetovú federáciu do Moskvy, kde sa posúdi stav športovca a bude mu pridelený medzinárodný kód, ktorý ho oprávňuje k štartu na MSRN 2019. Pri nesplnení podmienok percentuálnyej poruchy sluchu pre štart v súťažiach Nepočujúcich športovcov, tento hráč nebude pripustený k štartu na MSRN 2019.  Kto už v minulosti poslal tento Audiogram vyplnený na tomto medzinárodnom tlačive Deaflympijskému výboru Slovenska a má už pridelený kód svetovej federácie samozrejme Audiogram nemusí posielať!!!

Tešíme sa na skvelú priateľskú a športovú atmosféru počas Majstrovstiev SR Nepočujúcich športovcov v bowlingu pre rok 2019.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

 

Odkazy na linky