Oznamujeme všetkým veľmi smutnú správu, že dňa 17.5.2023 nás navždy opustil vo veku 67 rokov náš kamarát, spoluhráč a hlavne skvelý človek František Trnka. Bowlingová rodina upadla do smútku, nakoľko nás opustil dlhoročný spoluhráč, ktorý s nami absolvoval nespočetné množstvo podujatí na ktorých Ferko vždy šíril dobrú náladu a bol to človek, ktorý pomohol a povzbudil všetkých spoluhráčov aj keď sa práve jemu nedarilo. Pre jeho veľké srdce a činy sme ho všetci mali radi a vždy sme sa tešili na spoločné stretnutia nie len na bowlingu. Ferko opustil si nás náhle a nečakane bez rozlúčky. Ďakujeme Ti za všetko čo si pre nás urobil. Ferko Trnka nám všetkým bude veľmi chýbať. Nikdy na Teba nezabudneme!!!
Nech odpočíva v pokoji