Vážení spoluhráči a kolegovia, s hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 18. 2. 2023 nás nečakane vo veku nedožitých 75 rokov navždy opustil náš dlhoročný spoluhráč,  priateľ, člen klubu BNC Bratislava, ale najmä človek s veľkým srdcom a láskou k bowlingu pán

Maroš Bilanovič

Venujte mu prosím tichú spomienku. 

 

Česť jeho pamiatke! 

 

O termíne poslednej rozlúčky s našim spoluhráčom Marošom Bilanovičom budeme informovať.