Všetkých bowlingových spoluhráčov a priateľov by som rád požiadal o finančnú pomoc pre bowlingové a multišportové centrum EKOMA vo Zvolene. Spomenuté centrum EKOMA Zvolen nedávno postihol ničivý požiar strechy priestorov, ktorý sa podarilo hasičskému zboru uhasiť, ale voda z niekoľkých cisterien taktiež zanechala ničivé stopy, ktorých odstránenie a vrátenie do pôvodného stavu si vyžiada nemalé ľudské nasadenie, ale hlavne nemalé finančné výdavky. Do areálu EKOMA Zvolen sa vždy všetci  radi vraciame, nakoľko sa tam cítime veľmi dobre, lebo priateľská rodinná atmosféra rodiny Jakobeiových nám vždy dala priestor zabudnúť na každodenný pracovný zhon a odreagovať sa pri viacerých športových aktivitách v Sekierskej doline. Ak aj vy máte záujem pomôcť akoukoľvek finančnou sumu pri oprave po požiari v EKOME Zvolen urobte tak prosím na novom transparentnom účte zriadenom vo VÚB Banke pre tento účel, ktorý som zriadil aby naša bowlingová komunita pomohla pri oprave, aby sme sa opäť mohli spolu všetci stretnúť pri rôznych športových aktivitách v EKOME Zvolen. Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú odovzdané našej „starkej“ pani Jakobeiovej ako zbierka od bowlingovej rodiny!

 Vopred Ďakujem za Vašu pomoc formou finančného vkladu!!!

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

 

číslo transparentného účtu pod názvom POMOC EKOME vo VÚB Banke:

SK44 0200 0000 0048 8208 6755

 

môžte použiť aj odklik priamo na účet POMOC EKOME