V l. lige trojčlenných družstiev SBwZ 2018/2019 sa dňa 17. 03. 2019 rozhodne o rozdelení družstiev do skupín o víťaza l. ligy zaručujúcu postup do Extraligy SBwZ 2019/2020 a do skupiny o udržanie sa v l. lige trojčlenných družstiev SBwZ pre sezónu 2019/2020.

Skupina západ l. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2018/2019 odohrá svoje 6. kolo v bowlingovom centre PBC Bratislava 17. 03. 2019 od 10:00 hod.

Skupina východ l. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2018/2019 odohrá svoje 6. kolo podľa pôvodného rozpisu súťaže v bowlingovom centre Citybowling Poprad taktiež dňa 17. 03. 2019 od 10:00 hod a podľa pôvodného rozlosovania.

Toto rozdelenie l. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2018/2019 a súboje o víťaza a zotrvanie v súťaži l. ligy bude rovnaké pre skupinu východ a západ.

Záverečné dvoj kolo v oboch skupinách východ a západ SBwZ sa uskutoční v dňoch 04. – 05. mája 2019. Družstvo umiestnené v divízii východ a západ na konečnom 1. mieste po skončení 8. hracieho dňa, postupuje priamo do Extraligy trojčlenných družstiev skupiny  východ a západ podľa regionálnej príslušnosti pre ďalší ročník BwL.

Družstvá umiestnené na 2. – 4. mieste zotrvávajú v 1.BwL aj pre nasledujúcu sezónu. Družstvá umiestnené na 5. a 6. mieste musia o zotrvanie v 1.BwL zabojovať v baráži o túto úroveň súťaže. Ostatné družstvá, t.j. umiestnené na 7. a 8. mieste automaticky zostupujú do 2.BwL.

Záverečné dvoj kolo odohrajú družstvá systémom každý s každým v rámci skupiny a body nahraté v tomto dvoj kole si družstvá prirátajú k získaným doterajším bodom za 1.- 6. kolo.

Hrať sa bude na 41 stopovom mazaní Beaten Path. Družstvám želáme veľa šťastia a nech vám to padáá.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ