Vážení hráči 2.BwL Malacky, na základe vzájomnej dohody medzi družstvami a herňou bude
náhradný termín 3.kola 2. BwL Malacky odohraný až v budúcom roku a to 16.1.2018 v štandardnom
čase ako ostatné ligové kola.

ŠTK SBwZ