Už onedlho spoznáme víťaza Seniorskej ligy trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2022/2023 po finálovom víkende v BNC Bratislave už 9. – 10. 9.203. Práve finálový víkend Seniorskej ligy nám uzavrie súťažný ročník 2022/2023. Na základe ukončenia súťažného ročníka 2022/2023 chceme požiadať všetky kluby a družstvá, ktoré majú záujem o účasť v Seniorskej lige trojčlenných družstiev SBwZ v súťažnom ročníku 2023/2024 v skupine západ a východ, aby prihlásili svoje družstvá v rezervačnom systéme SBwZ na stránke www.slovakbowling.sk/reezervácie

Jedná sa o predbežné potvrdenie účasti družstiev v Seniorskej lige 2023/2024, nakoľko máme informácie zvyšujúceho sa počtu družstiev viac ako 8 družstiev hlavne v divízii východ čo nás veľmí teší.  Týmto predbežným potvrdením účasti chceme vopred nastaviť hrací systém súťaže a hlavne možnosti účasti v záverečnom finále ak by bol počet prihlásených družstiev vyšší ako je 16 družstiev celkovo v oboch divíziách východ a západ. Žiadame týmto všetky družstvá o prihlásenie do 7. 9. 2023, aby sme vedeli o hracom systéme a rozdelení do skupín diskutovať na finálovom vyvrcholení Seniorskej ligy 2022/2023 v BNC Bratislava v dňoch 9. – 10. 9. 2023. Ďakujeme za pochopenie

prihlásenie do Seniorskej ligy 2023/2024