Na základe rozhodnutia VV SBwZ dochádza k zmene posudzovania vekovej hranice pre štart v Seniorskej bowlingovej lige trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025. Pôvodne bol dátum k posúdeniu štartu hráča v súťaži dátum ak hráč dovŕšil minimálne k  31.12.2025 vek 50 rokov. Novým platným pravidlom je možný štart hráča v Seniorskej bowlingovej lige trojčlenných družstiev 2024/2025  ak hráč dovŕšil minimálne vek 50 rokov do dátumu 31.8.2025 tento termín platí aj pre posudzovanie handicapov. Veríme, že táto úprava nájde pochopenie a napomôže k bezproblémovému priebehu súťaže. Pôvodne navrhovaná úprava posudzovania vekovej hranice bude použitá pri MSR seniorov jednotlivcov 2025, ako je tomu aj v medzinárodných súťažiach jednotlivcov EBF.

Koniec bowlingovej sezóny 2023/2024 je už pred nami a začína sa príprava a zasielanie prihlášok na novú bowlingovú sezónu SBwZ 2024/2025.  Súčasťou nového ročníka bude aj Seniorská bowlingová liga trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025, ktorá sa aj tento ročník bude odohrávať v dvoch divíziách Východ a Západ. V základných skupinách Seniorskej ligy 2024/2025 divízie východ a západ sa odohrajú 4 hracie dni po ktorých bude nasledovať finále Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025. Bližšie informácie o rozdelení družstiev v rámci divízie budú zverejnené po zaslaní a spracovaní všetkých prihlášok družstiev do súťaže. Po spracovaní prihlášok a rozdelení do divízií poprípade aj jednotlivých skupín A a B bude zverejnený aj postupový kľúč do finále Seniorskej bowlingovej ligy 2024/2025, ako aj hrací systém súťaže jednotlivých divízií. Všetky spomenuté informácie budú zverejnené v dodatku súťaže Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025 po spracovaní všetkých prihlášok. Žiadame vedúcich družstiev o zaslanie vyplnenej prihlášky a riadne vyplnenej súpisky do Seniorskej ligy 2024/2025 poštou na adresu Slovenský bowlingový zväz, Dunajská 12, Košice 040 11 a taktiež pre dvojitú kontrolu žiadame zaslanie emailom na adresu: sekretariat@slovakbowling.sk  v termíne do 31. 7. 2024.

Ďakujeme a prajeme príjemné letné dovolenky.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

tlacivo_c3_prihlaska_druzstva_senior_SBwZ-2024_2025

 súpiska družstva Seniorskej ligy

SeniorskáBwL_propozicie_2024_2025 všeobecné