Siedma sezóna Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev (SBwL) je predo dvermi. Úvodné kolo SBwL 2019/2020 sa uskutoční v sobotu 5. októbra, bližšie informácie o terminovníku seniorských podujatí v nadchádzajúcej sezóne budú zverejnené v dodatku k propozíciám. V sezóne 2019/2020 by sme mali kopírovať hrací model z minulého ročníka. Súťaž bude opäť rozdelená na základnú, tri kolá a nadstavbovú časť – finále. Družstvá sa budú môcť v prvej časti zapojiť do jednej zo základných skupín Západ alebo Východ.  Ďalšie doplňujúce informácie o súťaži budú uvedené v Dodatku k propozíciám, ktorý zverejníme hneď po ukončení registrácie družstiev.

V prílohe prikladáme návrh základných propozícií súťaže a takisto prihlášku do SBwL 2019/2020, ktorej súčasťou sú aj vaše prípadné pripomienky. Termín na jej odoslanie je DO 15. SEPTEMBRA 2019 na mail BKrajcovic@gmail.com. Prípadné akékoľvek ďalšie informácie ohľadom súťaže môžete zisťovať tiež telefonicky 0905 384 940. (BK)