Dovoľujeme si pripomenúť všetkým hráčom 2. bowlingovej ligy Prešov, že na základe požiadavky vedúcich družstiev ŠTK schválila presun 2. kola 2. BwL v Prešove z pôvodného termínu 4.11.2018 na nový termín 11.11.2018 o 9:00.