V nedeľu 16. júna 2019 Nás navždy opustil kamarát a spoluhráč Vladimír Valigura vo veku nedožitých 58 rokov. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v stredu 19. júna 2019 o 13,00 hod v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi.

Česť jeho pamiatke.