Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku vyzýva všetky športové organizácie a ich členov, aby pri organizovaní športových podujatí, ako aj zabezpečení tréningového a súťažného procesu dodržiavali všetky aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Akékoľvek porušenia stanovených opatrení (napr. prekročenie maximálneho stanoveného počtu účastníkov športových podujatí počas futbalových stretnutí organizovaných SFZ, a to aj na regionálnej či lokálnej úrovni) sťažujú pozíciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rokovaní o možných opatreniach na podporu športu v čase pandémie ochorenia COVID-19, príp. o zmiernení stanovených opatrení do budúcna.
Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane zdravia všetkých občanov SR.