Na základe rozhodnutia VV SBwZ na svojom zasadnutí sa z dôvodu presunutia ligových kôl na neskoršie termíny pre epidémiu Koronavírusu VV SBwZ rozhodol o predĺžení prestupového termín pre hráčov SBwZ pre sezónu 2020/2021. Nový termín letného prestupového obdobia pre hráčov SBwZ sa posúva do 30. 9. 2020. Po tomto termíne prestupy budú možné už iba v zimnom prestupovom období, ktoré začína 1. 12. 2020 a končí 15. 1. 2021. Žiadame hráčov, ktorý majú záujem o prestup, aby na SBwZ predložili všetky potrebné dokumenty uvedené v Prestupovom poriadku SBwZ, ktorý sa nachádza na stránke slovakbowling.sk – sekcia dokumenty. Potrebné pri prestupe je predloženie vypísaného prestupového lístka podpísané oboma klubmi, hráčom a pokiaľ sa jedná o juniora aj podpisy zákonných zástupcov. Súčasťou prestupu je aj zaslanie 2 fotografií 3×3,5 cm k vystaveniu nového registračného preukazu a taktiež zaslanie starého registračného preukazu. Potrebné je zaslať spolu s týmito dokumentami aj potvrdenie o zaplatení poplatkov.

Termín hosťovania hráčov SBwZ ostáva v platnosti bez zmeny a to od 1. 7. 2020 do 15. 1. 2021.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

Prestupový poriadok SBwZ