Už zajtra 1.10.2018 o 18:00 nám začína tohtoročná ligová sezóna 2018/2019, a to 2. Bowlingovou ligou trojčlenných družstiev v Nových Zámkoch.

Herný systém jednotlivých divízií zostáva nezmenený, avšak môže sa meniť v závislosti od počtu prihlásených družstiev v danej divízii. Rovnako tak ako po minulé roky, budú všetky bowlingové ligy odohrané na dvoch mazacích modeloch. Prvé 4 kolá súťaže sa odohrajú na jednom type mazania a ďalšie 4 kola na druhom type mazania. Tieto mazacie modely sú zverejnené na stránke SBwZ v časti Mazania.

V 2. BwL trojčlenných družstiev SBwZ 2018/2019 sa do jednotlivých divízii prihlásili nasledovné družstvá, ktoré budú súperiť o účasť v baráži o postup do 1. BwL 2019/2020. Bližšie informácie k súťaži sú uverejnené v propozíciách a dodatkoch k jednotlivým divíziám.

Do 2. BwL divízia Nové Zámky sa prihlásili 4 družstvá, ktoré odohrajú každé ligové kolo 2 x 3hry, a to 1x ako domáce a 1x ako hosťujúce družstvo:

Do 2. BwL divízia Malacky sa prihlásilo 5 družstiev, tieto družstvá odohrajú každé ligové kolo 5 zápasov, s tým, že družstvo bez súpera bude pauzovať:

V 2. BwL divízia Spišská Nová Ves sa prihlásili 4 družstvá, ktoré odohrajú každé ligové kolo 2x3hry, a to 1x ako domáce a 1x ako hosťujúce družstvo:

V 2. BwL divízia Prešov sa prihlásilo 5 družstiev, tieto družstvá odohrajú každé ligové kolo 5 zápasov, s tým, že družstvo bez súpera nastúpi proti Pacerovi:

V 2. BwL pre divízie Bratislava, Košice a Trnava boli prihlásené družstvá v neštandardnom počte, preto ich štart a herný systém bude dohodnutý s vedúcimi družstiev a až následne budú zverejnené dodatky k ligám.