Na základe nariadenia hlavného hygienika SR sa dňom 15. 10. 2020 zakazujú konať okrem iného aj všetky športové podujatia v počte vyššom ako 6 osôb. Situácia zapríčinená epidémiou ochorenia COVID-19 postihla aj Slovenský bowlingový zväz a na základe tohto nariadenia VV SBwZ ruší všetky podujatia organizované SBwZ od 15. 10. 2020 až do odvolania tohto zákazu hlavným hygienikom SR. Najbližšie kolá, ktoré boli plánované na termín 25. 10. 2020 a to Extraliga východ, západ a taktiež l. liga východ a západ budú preložené ak bude jasné, kedy sa spustia všetky športové podujatia a možnosť zhromaždovania sa občanov SR. SBwZ sa rozhodol ponechať termínový kalendár SBwZ na sezónu 2020/2021 v platnosti a doplnené budú iba termíny kôl, ktoré neboli z dôvodu pandémie odohrané. Zrušenie a presun úvodných kôl platí aj pre jednotlivé 2. ligy trojčlenných družstiev a taktiež po uvoľnení opatrení budú úvodné kolá nahradené náhradným termínom. Všetci pevne veríme, že už v novembri budeme môcť začať ligové súťaže SBwZ a športovať pri našom obľúbenom športe bowlingu. O termínoch po odvolaní zákazu hlavným hygienikom SR Vás budeme hneď informovať na stránke SBwZ. Upozorňujeme týmto družstvá, že v nedeľu 18. 10. 2020 je posledný termín pre zaslanie prihlášok do ligových súťaží SBwZ 2020/2021. Vladimír Merkovský prezident SBwZ.