Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných SBwZ v sezóne 2020/2021

Bowlingová sezóna 2019/2020 je aj po problémoch spôsobených koronavírusom úspešne za nami a čaká nás nový ročník 2020/2021. V novom ročníku pokračujú tradičné ligové súťaže trojčlenných družstiev, kde si právo účasti vybojovali jednotlivé družstvá v sezóne 2019/2020. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a l. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ. Tieto ligy patria družstvám, ktoré si právo účasti v týchto súťažiach vybojovali v predchádzajúcom ročníku súťaže, alebo v baráži. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev. Túto sezónu sa 2. liga trojčlenných družstiev v Nových Zámkoch neodohrá, ale nahradí ju 2. liga v bowlingovom centre Schoellers Bowling a Café v Nitre z dôvodu dlhodobého zatvorenia bowlingu v Nových Zámkoch. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021  a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže pod odkazom všeobecné propozície BwL 2020/2021.

Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2020/2021 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2020/2021. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné v Extralige trojčlenných družstiev 2020/2021. Novinkou pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 bude používanie dezinfekčných prostriedkov v hracom priestore bowlingových centier aj počas konania hracích dní a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení. Taktiež novinkou pre súťaž družstiev, kde počet bude minimálne 8 družstiev sa komisia ŠTK SBwZ rozhodla pre opätovné premazanie dráh po odohratí 4. zápasu v danom kole. Veríme, že aj táto zmena pomôže hráčom k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov v ligových súťažiach SBwZ .

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 18. 10. 2020.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 je súčasťou tohto článku nižšie.

 

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2020/2021 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  18. 10. 2020  v jednom vyhotovení. 
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  18. 10. 2020  v dvoch!!! vyhotoveniach
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  23. 10. 2020  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky. Termínový kalendár pre súťaže SBwZ  jezverejnený na stránke www.slovakbowling.sk  alebo Tu – Termínový kalendár 2020/2021

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2020/2021:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2020/2021 

 • LAMINA   ( Prešovský bowlingový klub )
 • 4 SPORT (BK Lineas Prešov )
 • ZNAKOM  ( Bardejovský bowlingový klub )
 • PINTEA  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • PIL – STAV ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • BK SLOVFRUIT KOŠICE  ( Športový bowlingový klub Košice )

Extraliga západ 2020/2021 

 • SATURN MALACKY JUH ( BK Saturn Malacky )
 • SESK NZ  ( (Bowlingový klub NZ)
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( BK Villiams Komárno )
 • BBM SATURN MALACKY ( BK Saturn Malacky )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowlingový klub NZ)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga východ 2020/2021

 • CAPITOL ( Laguna BK  )
 • PARTS ( ŠK GBK Košice )
 • SERGIO  ( Prešovský bowlingový klub)
 • DRAGONS A ( ŠK GBK Košice )
 • KOĽKO KOLKOV  ( BK Žilina )
 • BILLA BOWLERS ( BK Košice )
 • CAFFE BAR EUROPA ( Prešovský bowlingový klub)
 • KPI ŽILINA ( BK Žilina )

l.liga západ 2020/2021

 • PRIMA TéTé TRNAVA  ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • STRELCI ( BK Nitra )
 • DIGI SLOVAKIA  ( Bez odd. príslušnosti )
 • BC BNC YOUNG BOYS ( BC BNC )
 • BC BNC ENGERAU  ( BC BNC )

Bowlingové centrá pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2020/2021:

Pre 2. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2020/2021 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, Schoellers Bowling – Café Nitra, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Východ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Západ  SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

 

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2020/2021 želá Vladimír Merkovský prezident SBwZ.