Registrácia družstiev do SBwL

Seniorská bowlingová liga trojčlenných družstiev v aktuálnej bowlingovej sezóne 2020/2021 vstúpi už do svojho ôsmeho ročníka. Aj v tejto sezóne bude súťaž rozdelená na základnú časť v dvoch samostatných skupinách – Východ a Západ a na finálovú časť, kde by sa mali stretnúť všetci účastníci.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých termínoch základných kôl ako aj finálového vyvrcholenia súťaže budú zverejnené po ukončení registrácie družstiev. Doposiaľ sa zaregistrovalo sedem družstiev, v skupine Východ KPI Seniori Žilina, Seniori Spiš SNV a Matadori Prešov. V skupine Západ
Tyrnavia Bowlers, BK Lions levice, Stabilita BNC Bratislava a BBM.

Súťaž je určená pre všetkých hráčov bowligu, ktorí dosiahli vek minimálne 50 rokov do 31. augusta 2021. Ďalšie doplňujúce informácie o SBwL 2020/2021 budú uvedené v Dodatku k propozíciám, ktorý zverejníme hneď po ukončení registrácie.

V prílohe prikladáme návrh základných propozícií súťaže a takisto prihlášku do SBwL 2020/2021. Termín na jej odoslanie je do 18. OKTÓBRA 2020 na mail BKrajcovic@gmail.com .

Prípadné akékoľvek ďalšie informácie ohľadom súťaže môžete zisťovať tiež telefonicky 0905 384 940. (BK)

 

Prihlášky do ligových súťaží trojčlenných družstiev SBwZ pre sezónu 2020/2021

Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných SBwZ v sezóne 2020/2021

Bowlingová sezóna 2019/2020 je aj po problémoch spôsobených koronavírusom úspešne za nami a čaká nás nový ročník 2020/2021. V novom ročníku pokračujú tradičné ligové súťaže trojčlenných družstiev, kde si právo účasti vybojovali jednotlivé družstvá v sezóne 2019/2020. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a l. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ. Tieto ligy patria družstvám, ktoré si právo účasti v týchto súťažiach vybojovali v predchádzajúcom ročníku súťaže, alebo v baráži. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev. Túto sezónu sa 2. liga trojčlenných družstiev v Nových Zámkoch neodohrá, ale nahradí ju 2. liga v bowlingovom centre Schoellers Bowling a Café v Nitre z dôvodu dlhodobého zatvorenia bowlingu v Nových Zámkoch. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021  a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže pod odkazom všeobecné propozície BwL 2020/2021.

Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2020/2021 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2020/2021. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné v Extralige trojčlenných družstiev 2020/2021. Novinkou pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 bude používanie dezinfekčných prostriedkov v hracom priestore bowlingových centier aj počas konania hracích dní a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení. Taktiež novinkou pre súťaž družstiev, kde počet bude minimálne 8 družstiev sa komisia ŠTK SBwZ rozhodla pre opätovné premazanie dráh po odohratí 4. zápasu v danom kole. Veríme, že aj táto zmena pomôže hráčom k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov v ligových súťažiach SBwZ .

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 18. 10. 2020.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 je súčasťou tohto článku nižšie.

 

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2020/2021 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  18. 10. 2020  v jednom vyhotovení. 
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  18. 10. 2020  v dvoch!!! vyhotoveniach
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  23. 10. 2020  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky. Termínový kalendár pre súťaže SBwZ  jezverejnený na stránke www.slovakbowling.sk  alebo Tu – Termínový kalendár 2020/2021

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2020/2021:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2020/2021 

 • LAMINA   ( Prešovský bowlingový klub )
 • 4 SPORT (BK Lineas Prešov )
 • ZNAKOM  ( Bardejovský bowlingový klub )
 • PINTEA  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • PIL – STAV ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • BK SLOVFRUIT KOŠICE  ( Športový bowlingový klub Košice )

Extraliga západ 2020/2021 

 • SATURN MALACKY JUH ( BK Saturn Malacky )
 • SESK NZ  ( (Bowlingový klub NZ)
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( BK Villiams Komárno )
 • BBM SATURN MALACKY ( BK Saturn Malacky )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowlingový klub NZ)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga východ 2020/2021

 • CAPITOL ( Laguna BK  )
 • PARTS ( ŠK GBK Košice )
 • SERGIO  ( Prešovský bowlingový klub)
 • DRAGONS A ( ŠK GBK Košice )
 • KOĽKO KOLKOV  ( BK Žilina )
 • BILLA BOWLERS ( BK Košice )
 • CAFFE BAR EUROPA ( Prešovský bowlingový klub)
 • KPI ŽILINA ( BK Žilina )

l.liga západ 2020/2021

 • PRIMA TéTé TRNAVA  ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • STRELCI ( BK Nitra )
 • DIGI SLOVAKIA  ( Bez odd. príslušnosti )
 • BC BNC YOUNG BOYS ( BC BNC )
 • BC BNC ENGERAU  ( BC BNC )

Bowlingové centrá pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2020/2021:

Pre 2. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2020/2021 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, Schoellers Bowling – Café Nitra, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Východ SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Západ  SBwZ 2020/2021 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

 

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2020/2021 želá Vladimír Merkovský prezident SBwZ.

 

 

 

 

 

 

 

Zmena termínu konania Majstrovstiev SR nepočujúcich 2020 !!!

Oznamujeme všetkým prihláseným hráčov aj fanúšikom bowlingu na Slovensku, že plánované Majstrovstvá SR nepočujúcich športovcov v bowlingu v termíe 10. 10. 2020 v Poprade sa presúvajú na nový termín 7. 11..2020 opäť v bowlingovom centre Citybowling Poprad. K zmene termínu sme pristúpili po dohode s Deaflympijským výborom Slovenska na základe pandemických opatrení, ktoré sú momentálne na území SR. Organizátori podujatia Slovenský bowlingový zväz a Deaflympijský výbor Slovenska sa dohodli na náhradnom termíne 7. 11. 2020 v bowlingovom centre Citybowling Poprad a už spustená obsadzovačka hráčov bude presunutá na tento termín. Ak niekomu nový termín podujatia nevyhovuje a nezúčastní sa na podujatí, žiadame v takom prípade svoju neúčasť nahlásiť emailom na merkovskyv@gmail.com do termínu 1. 11. 2020. Veríme, že nový termín už nebude ohrozený pandémiou a budeme môcť zorganizovať toto obľúbené podujatie. Zdravie je pre nás na prvom mieste a nakoľko sa Majstrovstiev SR nepočujúcich 2020 zúčastňujú hráči z celého územia SR, budeme nútený zorganizovať podujatie až pri priaznivom stave pandémie na Slovensku. Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám veľa zdravia.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

Finále Seniorskej bowlingovej ligy 2019/2020

Počas predchádzajúceho víkendu v bratislavskom bowlingovom centre úspešne skončil siedmi ročník Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev v sezóne 2019/2020. Za účasti väčšiny družstiev a hlavne hráčov bola na programe finálová časť súťaže. Osmička družstiev zo základnej skupiny Západ
a sedmička družstiev zo skupiny Východ sa aj v tejto sezóne kvalifikovala na záverečné zápasy. Podľa umiestnenia v základnej časti si družstvá prenášali bodové zvýhodnenie, za prvé miesto 12 bodov a postupne až za ôsme 2 body. Systém hry predurčil pre každé družstvo počas finálového vyvrcholenia 15 vzájomných zápasov, deväť v sobotu a šesť v nedeľu.

Najúspešnejším družstvom prvého hracieho dňa bola Stabilita BNC Bratislava, ktorá okrem jedného zápasu vyhrala všetky ostatné a do konečného hodnotenia získala prvých 36 bodov. Družstvá BBM, Cassovia MAAD a SBK Lions Levice vyhrali sedem zápasov a k svojim prenosom zo základnej časti si
pripísali 33 resp. 31 bodov. Najúspešnejším jednotlivcom po prvom hracom dni bol Anton Zoričák (Seniori Spiš SNV) s priemerom na hru 200,44. Za ním nasledovali Milan Černý (SBK Lions Levcie) 199,57 a Pavol Kečkéš (Blue Team) 199,00. O najvyšší výkon úvodnej časti sa postaral Štefan Pristaš
(Matadori Prešov) s hrou 267. Najvyšší výkon v sobotu dosiahlo družstvo Seniori Spiš SNV 674 a rovnako aj najvyšší priemer 574 na hru.

Druhý hrací deň priniesol zvyšnú šesticu vzájomných zápasov. S čistým kontom bez prehry ukončili sezónu hráči z SBK Lions Levice a ziskom posledných 28 bodov. V piatich hrách sa z výhry radovali družstvá Veteráni Tatry a Seniori Spiš SNV. Medzi jednotlivcami dominoval aj tento krát Anton Zoričák s nedeľňajším priemerom na hru 220,00. Za ním skončili Pavol Keškéš 213,17 a Vladimír Pavlikovský (Veteráni Tatry) 200,67. O najvyšší výkon druhého hracieho dňa a aj celej finálovej časti sa postaral Pavol Kečkéš s hrou 269. Najvyšší výkon družstva v nedeľu dosiahol Blue Team 662 a najvyšší priemer na hru SBK Lions Levice 580.

Ako vlastne dopadla Seniorská bowlingová liga trojčlenných družstiev v sezóne 2019/2020? Umiestneniu jednotlivých družstiev dosť výrazne pomohli prenosy zo základnej časti. Najvyšší počet víťazstiev a iba dve prehry vo finálovej časti dosiahli hráči z SBK Lions Levice, s celkovým ziskom 67 bodov sa zaslúžene stali víťazmi tohto ročníka ligy. Na druhom mieste skončili Seniori Spiš SNV s konečným výsledkom 61 bodov. Tretie miesto obsadili Veteráni Tatry, ktorí nazbierali v konečnom súčte 60 bodov, rovnako ako štvrtý Blue Team, o umiestnení nakoniec rozhodoval rozdiel v skóre. Ocenené boli družstvá až do piateho miesta, takže finančnú odmenu si z BNC Bratislava odniesli aj hráči BBM.

V druhej samostatnej súťaži jednotlivcov, do ktorej sa započítavali iba výsledky zo záverečnej časti, si ocenenie za prvé miesto vybojoval Anton Zoričák s finálovým priemerom 208,27. Na druhom mieste skončil Pavol Kečkéš s priemerom 205,54 a na treťom Vladimír Pavlikovský 198,86. Na záver hracieho dňa bola ocenená aj trojica najlepších družstiev v základnej časti súťaže. V skupine Západ za prvé miesto Blue Team, za druhé Stabilita BNC Bratislava a za tretie SBK Lions Levice. V skupine Východ na prvom mieste skončili Seniori Spiš SNV, za nimi nasledovali Veteráni Tatry a Old School Citybowling Poprad.

Všetkým ocenením aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. Každému jednotlivcovi ďakujeme za účasť a športový prístup k súťaži. Ďakujeme aj bowlingovému centru BNC Bratislava za vytvorené podmienky.

Vidíme sa v nadchádzajúcej sezóne 2020/2021. (BK)

 

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2020/09/Vysledky_finale_SBwL_2019_2020.pdf“]

 

Výzva k športovcom a klubom z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku vyzýva všetky športové organizácie a ich členov, aby pri organizovaní športových podujatí, ako aj zabezpečení tréningového a súťažného procesu dodržiavali všetky aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Akékoľvek porušenia stanovených opatrení (napr. prekročenie maximálneho stanoveného počtu účastníkov športových podujatí počas futbalových stretnutí organizovaných SFZ, a to aj na regionálnej či lokálnej úrovni) sťažujú pozíciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rokovaní o možných opatreniach na podporu športu v čase pandémie ochorenia COVID-19, príp. o zmiernení stanovených opatrení do budúcna.
Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane zdravia všetkých občanov SR.

Pedĺženie prestupového termínu hráčov SBwZ do 30.9.2020!!!

Na základe rozhodnutia VV SBwZ na svojom zasadnutí sa z dôvodu presunutia ligových kôl na neskoršie termíny pre epidémiu Koronavírusu VV SBwZ rozhodol o predĺžení prestupového termín pre hráčov SBwZ pre sezónu 2020/2021. Nový termín letného prestupového obdobia pre hráčov SBwZ sa posúva do 30. 9. 2020. Po tomto termíne prestupy budú možné už iba v zimnom prestupovom období, ktoré začína 1. 12. 2020 a končí 15. 1. 2021. Žiadame hráčov, ktorý majú záujem o prestup, aby na SBwZ predložili všetky potrebné dokumenty uvedené v Prestupovom poriadku SBwZ, ktorý sa nachádza na stránke slovakbowling.sk – sekcia dokumenty. Potrebné pri prestupe je predloženie vypísaného prestupového lístka podpísané oboma klubmi, hráčom a pokiaľ sa jedná o juniora aj podpisy zákonných zástupcov. Súčasťou prestupu je aj zaslanie 2 fotografií 3×3,5 cm k vystaveniu nového registračného preukazu a taktiež zaslanie starého registračného preukazu. Potrebné je zaslať spolu s týmito dokumentami aj potvrdenie o zaplatení poplatkov.

Termín hosťovania hráčov SBwZ ostáva v platnosti bez zmeny a to od 1. 7. 2020 do 15. 1. 2021.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

Prestupový poriadok SBwZ