Na základe novej vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 11. 1. 2022 je umožnené po dlhom čase opätovne organizovať hromadné podujatia na zemí SR v predpísanom režime OP  ( osoba očkovaná, alebo prekonaná ). Medzi hromadné podujatia patria aj bowlingové súťaže SBwZ a preto Výkonný Výbor SBwZ na svojom zasadnutí dňa 13. 1. 2022 rozhodol o spustení bowlingových súťaží v režime OP ako ukladá vyhláška ÚVZ SR. Na zasadnutí Výkonného výboru SBwZ bol schválený štart Extraligy trojčlenných družstiev Východ, Západ a taktiež bol schválené aj pokračovanie ďalších kôl 1. ligy trojčlenných družstiev Východ a Západ. Najbližšie kolo Extraligy trojčlenných družstiev Východ a Západ je na programe dňa 30. 1. 2022 ako bolo naplánované v rozpise súťaží. Extraliga Východ sa predstaví dňa 30. 1. 2022 v bowlingovom centre Citybowling Poprad. Extraliga Západ trojčlenných družstiev sa predstaví dňa 30. 1. 2022 v bowlingovom centre PBC Bratislava. Obidve divízie Extraligy trojčlenných družstiev si zahrajú ďalšie kolo na mazaní  Beaten Path V2 a v tomto mazaní sa bude pokračovať prvé 4 hracie dni ktoré sa odohrajú v tejto súťaži. Zmena mazania bude po reálne odohratom 4 kole. Toto pravidlo platí aj pre prvé 4 odohraté kolá 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2021/2022.

Na základe rozhodnutia VV SBwZ je na programe aj pokračovanie 1. ligy trojčlenných družstiev 2021/2022 divízie Východ aj Západ. Divízia 1. liga trojčlenných družstiev Východ sa predstaví dňa 6. 2. 2022v bowlingovom centre Citybowling Poprad. Divízia Západ 1. ligy trojčlenných družstiev sa predstaví taktiež dňa 6. 2. 2022 v bowlingovom centre PBC Bratislava na mazaní Beaten Path V2. Všetky ligové súťaže SBwZ sa budú riadiť platnými nariadeniami ÚVZ SR !!!

Upozorňujeme všetky družstvá a kluby na dodržiavanie režimu OP, nakoľko do bowlingových centier bude umožnený vstup momentálne iba v režime OP a následne sa budeme riadiť aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR. Ak družstvo nedisponuje minimálnym počtom hráčov v režime OP na štart v súťaži, má dostatočný čas na doplnenie súpisky o hráča, ktorý bude spĺňať toto nariadenie, ktoré môže trvať aj počas celého roka 2022. Žiadame týmto vedúcich družstiev a dôkladné preverenie hráčov a dodržiavanie nariadení ÚVZ SR momentálne platný iba režim OP!!!

Na základe špecifickej situácie v športe ako aj v každodennom živote zapríčinenej pandémiou sa Výkonný výbor SBwZ rozhodol predĺžiť prestupový termín a termín pre hosťovanie hráčov do 31. 8. 2022. Do tohto termínu je možné podať prestup hráča alebo hosťovanie. Hosťovanie tak bude platiť do konca sezóny 2021/2022 a toto platí aj už pri aktuálnych hosťovaniach, ktoré maj predĺženú platnosť do konca sezóny 2021/2022.