Vážení a milí priatelia bowlingu 50+. Do poslednej chvíle sme s nádejou dúfali, že sa situácia ohľadom vírusu Covid 19 zlepší natoľko, aby plánovaný termín OLD SCHOOL BOWLING CUP 2020 mohol byť dodržaný.

Dnes je situácia nasledovná:
reštauračné zariadenia a kaviarne fungujú v obmedzenom režime a bowlingové centrá môžu byť prevádzkované za prísnych bezpečnostných opatrení len pre členov klubov. Z tohto dôvodu Vám musíme s ľútosťou oznámiť, že plánovaný termín OLD SCHOOL BOWLING CUP 2020 nebude možné zrealizovať v plánovanom termíne.
Zvažujeme možné náhradné termíny, ktoré Vám budú v dostatočnom predstihu oznámené.

Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme. Organizačný team.