Po nútenej prestávke od bowlingu zapríčinenej Koronavírusom sa dúfame už čoskoro opäť stretneme v našich bowlingových centrách a zahráme si spolu náš obľúbený šport – bowling. V stredu 20. mája 2020 si Slovenský bowlingový zväz vyžiadal stanovisko Hlavného hygienika SR MUDr. Jána Mikasa v možnosti usporadúvať ligové súťaže SBwZ. V stanovisku Hlavného hygienika SR sa píše: „ Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy “.  Toľko stručne z vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Momentálne nám teda ešte rozhodnutie hlavného hygienika SR zakazuje usporadúvať akékoľvek súťažné podujatia, ale všetci pevne veríme, že už 2. či 3. júna 2020 sa tento zákaz zmení a budeme môcť pokračovať v rozohraných súťažiach SBwZ v ročníku 2019/2020. Na základe tohto stanoviska VV SBwZ schválil pokračovanie všetkých podujatí organizovaných SBwZ v ročníku 2019/2020 a pripravili sme návrh termínov za podmienok povolenia organizovania hromadných športových podujatí Hlavným hygienikom SR. Ak by povolenie na organizovanie športových podujatí nebolo Hlavným hygienikom SR udelené do termínu 10. júna 2020, termíny uvedené pod článkom budú posunuté a o presnom termíne v takej situácii Vás budeme informovať hneď ako bude zverejnený termín možnosti organizovania športových podujatí. Začiatky ( hrací čas ) ligových kôl ostávajú nezmenené. Z pôvodného termínového kalendára SBwZ 2019/2020 boli na základe rozhodnutia VV SBwZ zrušené regionálne MSR jednotlivcov a budú sa konať iba republikové MSR jednotlivcov vo všetkých kategóriách. MSR jednotlivcov v kategórii mužov sa uskutočnia v termíne 4. – 5. júla 2020 v bowlingovom centre BNC Bratislava. Právo účasti majú všetci hráči, ktorý si vybojovali postup z Oblastných MSR jednotlivcov na Regionálne MSR jednotlivcov. Zoznam postupujúcich hráčov prinesieme v samostatnom článku spolu s dodatkom k propozíciám MSR jednotlivcov mužov 2019/2020. V kategóriách juniorov majú právo účasti na MSR juniorov všetci registrovaný juniori v sezóne 2019/2020. Taktiež v kategórii žien majú právo účasti na republikových MSR jednotlivcov v kategórii žien všetky registrované ženy v sezóne 2019/2020. Obľúbené podujatie Slovenský Pohár Družstiev 2020 je kvôli Koronavírusu preložený na október 2020 a podujatie SPD 2020 sa uskutoční v bowlingovom centre BNC Bratislava. Všetky súťaže sa budú konať za prísnych hygienických opatrení a dodržané musia byť aj všetky nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR o ktorých Vás budeme pred súťažami SBwZ na stránke www.slovakbowling.sk včas  informovať.

Vladimír Merkovský – prezident SBwZ

Návrh termínového kalendára SBwZ pri povolení organizovania športových podujatí do 10. júna 2020

JÚN 2020

sobota, 13. júna
 Deaf liga nepočujúcich 5.kolo  – Žilina
nedeľa, 14. júna 
 2. BwL SNV – 6. kolo – S.N.Ves
 Extraliga Východ 6. kolo  – Prešov
 Extraliga Západ 6. kolo  – BNC
 1. BwL východ 6. kolo  – Poprad
 1. BwL západ 6. kolo  – PBC
pondelok, 15. júna
 2. BwL KE B – 6. kolo  – Košice
utorok , 16.júna 
2. BwL Bratislava 5. kolo – BNC
nedeľa, 21. júna
2. BwL Prešov 7. kolo – Prešov
2. BwL Žilina 7. kolo – Žilina

JÚL 2020

sobota, nedeľa, 4. –  5. júla
Majstrovská SR jednotlivcov kat. Muži  2019/2020 – BNC
Majstrovská SR jednotlivcov kat. Muži  2019/2020 – BNC
utorok, 7. júla
2. BwL MA – 7. kolo – Malacky
2. BwL Bratislava 6. kolo – BNC
2. BwL NZ – kolo 8. kolo – Schoellers Bowling Nitra !!! POZOR Zmena centra !!!
sobota, 11. júla
 Majstrovská SR jednotlivcov kat. Ženy 2019/2020 – Prešov
nedeľa, 12. júla 
2. BwL Prešov 8. kolo – Prešov
2. BwL Žilina 8. kolo – Žilina
pondelok, 13. júla 
 2. BwL KE „A“ – 7. kolo – Košice
pondelok, 20. júla 
 2. BwL KE „B“ – 7. kolo – Košice
nedeľa, 26. júla
 2. BwL SNV – 7. kolo – S.N.Ves
 Extraliga „A“ finále o víťaza Extraligy 1. hrací deň – Poprad
 Extraliga východ „B“ finále o zotrvanie v súťaži 1. hrací deň – Žilina
 Extraliga západ „B“ finále o zotrvanie v súťaži 1. hrací deň – PBC
 1. BwL východ kolo 7. kolo – Prešov
 1. BwL západ kolo 7. kolo – BNC
utorok, 28. júla
 2. BwL Bratislava 7. kolo – BNC

AUGUST 2020

sobota, 1. augusta 
 Majstrovská SR jednotlivcov kat. Juniori  2019/2020 – Poprad
pondelok, 3. augusta
 2. BwL KE „A“ – 8. kolo – Košice
pondelok, 10. augusta
 2. BwL KE B – 8. kolo – Košice
utorok, 11. augusta 
 2. BwL MA – 8. kolo – Malacky
sobota, 15. augusta 
 Deaf liga nepočujúcich 6. kolo 2020 – PBC
nedeľa, 16. augusta 
 2. BwL SNV – 8. kolo – S.N.Ves
 Extraliga „A“ finále o víťaza Extraligy 2. hrací deň – PBC
 Extraliga východ „B“ finále o zotrvanie v súťaži 2. hrací deň – Prešov
 Extraliga západ „B“ finále o zotrvanie v súťaži 2. hrací deň – BNC
 1. BwL východ kolo 8. kolo – Poprad
 1. BwL západ kolo 8. kolo – BNC
utorok, 18. augusta
 2. BwL Bratislava 8. kolo – BNC
nedeľa, 23. augusta 
Baráž o I. Ligu 2020/2021 východ – Poprad
Baráž o I. Ligu 2020/2021 západ – PBC