Oznámenie

máj 20, 2022

S poľutovaním Vám oznamujeme smutnú správu, že nás navždy opustil náš bývalý spoluhráč Jia Hua Wang vo veku 60 rokov.
Česť jeho pamiatke.