Slovenský bowlingový zväz by sa prostredníctvom svojich trénerov rád zapojil do projektovej výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR a menovite splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport pánom Karolom Kučerom. Projekt v programe “ Tréneri v škole “ vytvoril splnomocnenec vlády SR Karol Kučera a je určený pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Tandem učiteľ a tréner, ktorý prešiel špeciálnym školením “ Tréneri v škole“ vedie hodinu telesnej výchovy a športu zážitkovou a hravou formou, aby sme docielili kontinuálnym spôsobom to, že deti budú oveľa radšej tráviť svoj čas prostredníctvom športových aktivít a že aj tie menej zdatnejšie si k nemu vytvoria celoživotný vzťah. Momentálne kvôli pandemickej situácii sú tieto možnosti síce obmedzené, ale projekt bude od septembra 2021 pokračovať na viac ako 100 školách v rámci Slovenska. Boli by sme radi, keby sa naši tréneri zapojili do spomenutého projektu, ktorý pomôže deťom a aj trénerom zdokonaliť si svoje znalosti obohatiť sa o nové poznatky. V prípade záujmu trénerov SBwZ o spomenutý projekt poprosíme Vás o vyplnenie a zaslanie priloženého formulára, po ktorom budete oslovený Úradom vlády SR pre ďalšie informácie. Tešíme sa na spoluprácu

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

oslovenie na spolupracu pre nabor trenerov