Po dohode vedúcich družstiev a ŠTK SBwZ dochádza k preloženiu 6. hracieho kola ll. ligy trojčlenných družstiev Košice skupiny „B“. Pôvodný termíny 22. júna 2020 je zmenený na termín 6. júla 2020 v rovnakom čase o 17.00 hod v bowlingovom centre Galériabowling Košice. Tešíme sa na Vaše výkony.