Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných Slovenským bowlingovým zväzom v sezóne 2021/2022.

Bowlingová sezóna 2020/2021 je po problémoch spôsobených koronavírusom na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBwZ anulovaná a bude sa na ňu prihliadať, ako na neuskutočnenú. V platnosti ostali konečné ligové tabuľky z ročníka 2019/2020 a práva účasti majú všetky družstvá na základe konečného umiestnenia v ročníku 2019/2020, zoznam družstiev pre jednotlivé l.ligy a Extraligu   trojčlenných družstiev nájdete nižšie pod textom. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a 1. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ. Tieto ligy patria družstvám, ktoré si právo účasti v týchto súťažiach vybojovali v ročníku 2019/2020, alebo v baráži. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev. Túto sezónu sa 2. liga trojčlenných družstiev v Nových Zámkoch neodohrá, ale nahradí ju 2. liga v bowlingovom centre Schoellers Bowling a Café v Nitre z dôvodu dlhodobého zatvorenia bowlingu v Nových Zámkoch. Podobná situácia nastala aj v Trnave s uzatvorením bowlingového centra a tak v prípade záujmu o prihlásenie družstiev do 2. ligy budú mať možnosť túto súťaž odohrať v Bratislave. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2021/2022  a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže pod odkazom https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2021/08/bwl_vseobecne_propozicie_2021_2022.pdf

Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách a budú uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii Termínový kalendár Termínový kalendar SBwZ 2021/2022. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2021/2022. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2021/2022. Pre všetky súťaže  a ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2021/2022 bude platiť zvýšená dezinfekcia a používanie dezinfekčných prostriedkov v hracom priestore bowlingových centier aj počas konania hracích dní a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení a dodržiavanie športového covid semaforu, ktorý sa pravidelne aktualizuje na základe epidemiologickej situácii na Slovensku. Taktiež sa bude od hráčov vyžadovať potrebná dokumentácia k vstupu na športové podujatie, ktorá bude platná v danom regióne a danom čase, keď sa bude odohrávať hracie kolo súťaže. Ak dôjde na základe rozhodnutia príslušných orgánov k uzatvoreniu bowlingových centier, budú všetky súťaže v danom regióne prerušené a nahradené novými termínmi, ktoré určí ŠTK SBwZ.

Novinkou pre súťaž trojčlenných družstiev, kde počet družstiev bude minimálne 8 sa komisia ŠTK SBwZ rozhodla pre opätovné premazanie dráh po odohratí 4. zápasu v danom kole a taktiež k dezinfekcii hracieho priestoru. Veríme, že aj táto zmena pomôže hráčom k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov v ligových súťažiach SBwZ .

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 26. 09. 2021.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2021/2022 je súčasťou tohto článku nižšie.

Prihláška družstva do BwL:  tu

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2021/2022 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  26. 09. 2021  v jednom vyhotovení. 
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  26. 09.2021  v dvoch!!! vyhotoveniach
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  07. 10.2021  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky.

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

 

Právo účasti družstiev vjednotlivých ligách pre sezónu 2021/2022:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2021/2022 

 • LAMINA   ( Prešovský bowlingový klub )
 • 4 SPORT (BK Lineas Prešov )
 • ZNAKOM  ( Bardejovský bowlingový klub )
 • PINTEA  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • PIL – STAV ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • BK SLOVFRUIT KOŠICE  ( Športový bowlingový klub Košice )

Extraliga západ 2021/2022 

 • SATURN MALACKY JUH ( BK Saturn Malacky )
 • SESK NZ  ( (Bowlingový klub NZ)
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( BK Villiams Komárno )
 • BBM SATURN MALACKY ( BK Saturn Malacky )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowlingový klub NZ)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga východ 2021/2022

 • CAPITOL ( Laguna BK  )
 • PARTS ( ŠK GBK Košice )
 • SERGIO  ( Prešovský bowlingový klub)
 • DRAGONS A ( ŠK GBK Košice )
 • KOĽKO KOLKOV  ( BK Žilina )
 • BILLA BOWLERS ( BK Košice )
 • CAFFE BAR EUROPA ( Prešovský bowlingový klub)
 • KPI ŽILINA ( BK Žilina )

l.liga západ 2021/2022

 • PRIMA TéTé TRNAVA  ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • STRELCI ( BK Nitra )
 • DIGI SLOVAKIA  ( Bez odd. príslušnosti )
 • BC BNC YOUNG BOYS ( BC BNC )
 • BC BNC ENGERAU  ( BC BNC )

Bowlingové centrá pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2021/2022:

Pre 2. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, Schoellers Bowling – Café Nitra, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky, Bowling a kolkáreň Trenčín.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2021/2022 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2021/2022 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Východ SBwZ 2021/2022 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Západ  SBwZ 2021/2022 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

Liga Nepočujúcich 2021/2022 ako aj Seniorská liga 2021/2022 budú mať samostatné propozície a termíny prihlásenia do spomenutých súťaží. Informácie o týchto súťažiach budú zverejnené na stránke www.slovakbowling.sk

 

Želáme všetkým veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2021/2022.