V nedeľu 16. Júna 2024 sa odohrá  Baráž o účasť v 1. lige trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2024/2025, ktorá je  rozdelená do dvoch divízií Východ a Západ.

Baráž o 1. ligu SBwZ divízie Východ sa uskutoční dňa 16. júna 2024 v bowlingovom centre Bowling Pri Trati v Prešove. Baráž divízie Východ je rozdelená do dvoch rúnd, kde prvá začína o 10.00 hod a druhá runda je na programe o 14.30 hod. Družstvá mali možnosť vybrať si rundu a svoju účasť potvrdili prihládením v sekcii rezervačný systém SBwZ.

Baráž o 1. ligu SBwZ divízie Západ je na programe dňa 16. júna 2024 v bowlingovom centre PBC Bratislava začiatok o 10.00 hod. Potrebné bolo taktiež prihlásenie družstiev v sekcii rezervačný systém SBwZ.

Štartovný poplatok družstva za účasť v baráži je 75,-€ za družstvo. Baráž sa odohrá  na súčet 6 hier trojčlenných družstiev a najlepšie 4 družstvá v divízii Západ a v divízii Východ v záverečnej tabuľke baráži postupujú do 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2024/2025.

Mazací model pre Baráž o 1. Ligu 2024/2025 v divízii východ (Bowling Pri Trati Prešov) bol vyžrebovaný mazací model ABT # 3 – 44 stopový 23,63 ml oleja.

Mazací model pre Baráž o 1. Ligu 2024/2025 v divízii západ (PBC Bratislava) bol vyžrebovaný mazací model 2023 USBC JUNIOR GOLD YOUTH OPEN 38 stopový – 28,35 ml oleja.

Družstvám želám veľa Strike hodov.

 

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

propo_bwl_2023_2024_dodatok_baraz