Mazací model pre Majstrovstvá SR seniorov 2021/2022, ktoré sa budú konať už túto sobotu v bowlingovom centre Bowling Academy Žilina bol dnes vyžrebovaný z piatich mazaní, ktoré vybrala ŠTK SBwZ pre toto podujatie. Ruka prezidenta SBwZ Vladimíra Merkovského vybrala pre podujatie MSR seniorov 2021/2022 mazací model Winding Road V2 s dĺžkou 39 stôp a 26,70 ml oleja. Veríme, že toto mazanie prinesie úspech a vysoké priemery pre všetkých účastníkov MSR seniorov 2021/2022. Prvá kvalifikačná runda je na programe  12. 2. 2022 o 9:00 hod a druhá má plánovaný začiatok o 12:00 hod. Nakoľko ešte stále platia obmedzenia pre športové podujatia vydané ÚVZ SR žiadame všetkých účastníkov, ako aj divákov o dodržiavanie platných nariadení pre vstup do bowlingového centra Bowling Academy Žilina a to režim OP ( očkovaný, porekonaný). Po upozornení majiteľom bowlingového centra Bowling Academy Žilina žiadame hráčov o preukázanie očkovania, alebo prekonania COVID – 19 hodnoverným dokladom od lekára, alebo od očkovacieho centra. Pri vstupe do bowlingového centra budú zamestnanci spomenuté potvrdenia kontrolovať a pri nepredložení potvrdenia, poprípade pri neplatnosti dokladu nebude osoba vpustená do bowlingového centra aj napriek prihláseniu do súťaže. Žiadame všetkých o rešpektovanie nastavených podmienok na základe opatrení vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR nie majiteľa bowlingového centra. Ďakujeme, že dodržujete spomenuté opatrenia a spolu tak prispejeme k bezproblémovému priebehu Majstrovstiev SR seniorov 2021/2022. Nech Vám to padááá