Oblastné Majstrovstvá SR jednotlivcov v bowlingu v sezóne 2021/2022 sa budú konať v jednotlivých mestách SR v sobotu 5. 2. 2022. Podujatie OBMj 2021/2022 sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických nariadení a hlavne do bowlingového centra budú vpustený iba hráči a diváci, ktorý budú spĺňať aktuálne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR k termínu podujatia. Momentálne sú platné podmienky pre vstup hráčov a divákov v režime OP ( osoba prekonaná a očkovaná ). Žiadame účastníkov podujatia o dodržiavanie platných nariadení, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam pri kontrole, ktorá bude vykonaná pri vstupe do bowlingového centra v deň konania podujatia. Podujatia OBMj 2021/2022 sa môžu zúčastniť všetci hráči registrovaný v SBwZ, ktorý spĺňajú náležitosti vyhlášky ÚVZ SR pre vstup do bowlingového centra,  majú splnené náležitosti zaplatenia licencie hráča pre sezónu 2021/2022 najneskôr k termínu 4. 2. 2022. Bližšie informácie k štartu hráčov budú uvedené v propozíciách OBMj 2021/2022 uverejnené v prílohe pod článkom. Prihlásenie hráčov na OBMj 2021/2022 je možné najneskôr do termínu 3. 2. 2022 na webovom portáli www.slovakbowling.sk/rezervácie. Mazací model pre OBMj 2021/2022 je uverejnený v propozíciách a  na stránke www.slovakbowling.sk Hrací systém je stanovený na odohratie 6 hier systémom Amerika. Po skončení a zoradení odohratých hier všetkých prihlásených účastníkov bude nasledovať vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. Do regionálnych Majstrovstiev jednotlivcov SR v kategórii muži postupuje 70% štartujúcich hráčov po zoradení v každom bowlingovom centre, kde sa OBMj konajú. Všetky ženy a juniori majú postup do regionálnych MSRj zabezpečený aj bez štartu a umiestnenia na OBMj 2021/2022. Žiadame hráčov o dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR platné pre toto podujatie, ktoré budú kontrolované pri vstupe do bowlingového centra. Tešíme sa na zaujímavé výkony a skvelú atmosféru počas konania podujatia.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

 

prihlásenie na OBMj 2021/2022

propozície_msrj_2021_2022

opatrenia ÚVZ SR