Na základe podnetu, ktorý bol doručený na SBwZ 18. 09. 2019 ohľadom zmeny termínu konania 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 z dôvodu účasti viacerých seniorských hráčov na podujatí Old School v Pardubiciach rozhodla ŠTK SBwZ o zmene termínu konania 1. ligy trojčlenných družstiev východ aj západ na nový termín 13. 10. 2019 so začiatkom o 10.00 hod. 1. liga trojčlenných družstiev SBwZ skupina východ odohrá 1. kolo 13. 10. 2019 v bowlingovom centre Bowling Pri Trati v Prešove. 1. liga trojčlenných družstiev SBwZ skupina západ odohrá 1. kolo 13. 10. 2019 v bowlingovom centre BNC Bratislava. Za pochopenie Ďakujeme.